...

Świadectwa charakterystyki energetycznej


Zielona energia twojego domu – precyzyjne świadectwa charakterystyki energetycznej!


Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument precyzujący ilość energii potrzebną
do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub jego
fragmentu. Obejmuje to m.in. energię konieczną do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
ciepłej wody użytkowej, chłodzenia oraz, a w przypadku budynków niemieszkalnych również
oświetlenia. Wymóg posiadania takiego dokumentu wynika z przepisów prawa europejskiego.
Zapewniamy kompleksowe sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej dla nowo
powstających oraz istniejących budynków oraz ich części, zgodnie z najnowszą nowelizacją
ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Oferujemy szybkie terminy realizacji
zleceń, wsparcie w pozyskiwaniu niezbędnych danych oraz fachowe opracowanie
dokumentacji.

Zasady sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków
zostały uregulowane w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej
budynków.

Świadectwo energetyczne jest niezbędne w następujących przypadkach:

  • podczas sprzedaży nieruchomości,
  • wynajmu nieruchomości,
  • aplikowania o dofinansowania lub dotacje,
  • zakończenia budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Jego ważność wynosi 10 lat od daty sporządzenia. Istnieje jednak możliwość wcześniejszego
utraty ważności, jeśli przeprowadzone zostaną prace budowlano-instalacyjne, wpływające na
efektywność energetyczną budynku lub jego części.

Obecnie nie wymaga się świadectwa w przypadku nieruchomości przeznaczonych na własny
użytek, nieprzeznaczonych do sprzedaży lub wynajmu, wpisanych do rejestru zabytków lub
gminnej ewidencji zabytków, budynków wolnostojących o powierzchni do 50m² oraz innych
przypadków określonych w ustawie.

W przypadku braku świadectwa charakterystyki energetycznej przy wynajmie lub sprzedaży
nieruchomości, właściciele nieruchomości, zaniedbujący ten obowiązek, mogą być obciążeni
karą grzywny do wysokości 5 tys. złotych. O tym poucza notariusz w każdym akcie
notarialnym, do którego nie zostanie dołączone świadectwo.

Sporządzanie świadectw jest powierzone osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje,
wpisanym do wykazu sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej w
centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz posiadającym
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Dokumentacja może być przekazywana w formie
cyfrowej (PDF) z podpisem elektronicznym lub w formie papierowej.

Ceny ustalane są indywidualnie, uwzględniając specyfikę każdego zlecenia.

Formularz Kontaktowy

Umów się na spotkanie

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.