...

Obsługa projektów z zakresu ochrony środowiska


Tworzymy zieloną przyszłość – profesjonalna obsługa projektów dla ochrony środowiska!


Unlimited Sky wraz ze specjalistami w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska tworzy interdyscyplinarny zespół doradczo-wykonawczy.

W ramach współpracy oferujemy kompleksowe wsparcie inwestycyjne mające na celu zabezpieczenie przedsięwzięcia od strony formalno-prawnej z zakresu ochrony środowiska oraz geodezji. 

Zgody wodnoprawne

Zapewniamy kompleksową obsługę w ramach uzyskiwania decyzji administracyjnych w kontekście nowego Prawa wodnego. Przeprowadzamy postępowania w zakresie uzyskania pozwolenia oraz dokonania zgłoszenia wodno-prawnego. Przygotowujemy wniosek, pomagamy w skompletowaniu wymaganych załączników oraz przeprowadzamy całą procedurę administracyjną w imieniu klienta przed organami administracyjnymi.

Decyzje środowiskowe 

Wykonujemy dokumentacje w celu uzyskania decyzji środowiskowych wymaganych dla inwestycji kwalifikujących się do przedsięwzięć, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko. Dokumentację wykonujemy zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Prowadzimy także procedury w ramach ponownych ocen oddziaływań na środowisko celem uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

W ramach współpracy oferujemy analizę założeń projektowych pod kątem oddziaływania na środowisko, przygotowanie kompletnego wniosku oraz przeprowadzenie w imieniu klienta procedury administracyjnej do uzyskania ostatecznej decyzji.

Nadzory

Kontrolujemy, monitorujemy i zabezpieczamy inwestycje pod kątem wypełniania uwarunkowań wynikających z decyzji środowiskowej wydanej dla danej inwestycji. 

Oferujemy szereg działań wykonawczych i dokumentacyjnych realizowanych przez specjalistów ds. ochrony środowiska i archeologów. W zakresie naszych usług znajdują się: nadzór środowiskowy, nadzór przyrodniczy oraz nadzór archeologiczny.

Geodezja 

Wykonujemy kompleksowe usługi geodezyjne obejmujące pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, rozgraniczanie i podział nieruchomości (gruntów), wraz z przygotowaniem dokumentacji do celów prawnych.

Formularz Kontaktowy

Umów się na spotkanie

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.